Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εξυπηρετική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία