Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

εξεργασμένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία