Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εντάσεις θηλυκό