Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

εννοείται (απρόσωπο)

  • εξυπακούεται, δεν χρειάζεται εξήγηση γιατί είναι κατανοητό από όλους

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

εννοείται

  1. γ' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα του ρήματος εννοούμαι