Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ενθουσιωδώς < ελληνιστική κοινή ἐνθουσιωδῶς

  Επίρρημα επεξεργασία

ενθουσιωδώς

  Μεταφράσεις επεξεργασία