Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ενδοομιλική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία