Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εκκεντρική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία