Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εθνολογικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία