Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εγκλητική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία