Δείτε επίσης: εγγράφων

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εγγραφών ουδέτερο