Δείτε επίσης: εγγραφών

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εγγράφων ουδέτερο