Δείτε επίσης: εγγραφών

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εγγράφων ουδέτερο