Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δραστηριότητες θηλυκό