Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διαχειρίσεις θηλυκό