Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δημόσιου

  1. δημόσιος, στη γενική του ενικού
  2. δημόσιο, στη γενική του ενικού