Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

δημοτικιστή αρσενικό