Δείτε επίσης: Γονατά

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

γόνατα ουδέτερο