Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

PAGENAME < γέμα με τροπή [e] > [o] λόγω της επίδρασης του χειλικού [m][1] και διατήρηση της προφοράς [j][2] < γεῦμα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

γιόμαν ουδέτερο

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. γιόμα Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
  2. γεύμα - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.