Δείτε επίσης: γεννώ

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

γεννῶ

  Πηγές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

γεννῶ