Κατηγορία:Ζητούμενα λήμματα (μεσαιωνικά ελληνικά)

Κατηγορία:Ζητούμενα λήμματα >>

σήμανση με το πρότυπο
{{ζητ|μσν}}


Εκτός από τις σελίδες που λείπουν εντελώς (δείτε Ζητούμενες σελίδες)
εδώ συγκεντρώνονται τα ζητούμενα λήμματα εντός υπάρχουσας σελίδας.


Είναι μεσαιωνικές ελληνικές λέξεις που συμπίπτουν στην ορθογραφία τους με νέες ελληνικές
και θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα στην ίδια σελίδα.