Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γάροι αρσενικό