Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

γάμο αρσενικό

Παρώνυμα επεξεργασία