Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βυζάγματα ουδέτερο