Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βοτάνια ουδέτερο