Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

βενθική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία