Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

βελτιωμένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία