Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βέσπες

  1. βέσπα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού