Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βάτοι αρσενικό ή θηλυκό