Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

αὐτόν αρσενικό

Δείτε επίσης

επεξεργασία