Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αφρόντιστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία