Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αφήλια ουδέτερο