Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αυτοπροσκαλούμαι < αυτο- + προσκαλούμαι

  Ρήμα επεξεργασία

αυτοπροσκαλούμαι (αποθετικό ρήμα)

  Μεταφράσεις επεξεργασία