Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

εαυτό