Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αυτοδιορθώνομαι < αυτο- + διορθώνομαι

  Ρήμα επεξεργασία

αυτοδιορθώνομαι

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία