Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αυτοανακηρύσσομαι < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

αυτοανακηρύσσομαι


Συνώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία