Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αυτεπιγνώσεις θηλυκό