Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ατσιμεντάριστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία