Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ασθενικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία