Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αρκαδική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία