Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αρκαδική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία