Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αργκοτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία