Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απόμερη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία