Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

απορρίψιμη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία