Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

απολύομαι

  Μεταφράσεις

επεξεργασία