Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απανθρακοποιήσεως θηλυκό