Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απανθρακοποίησης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία