Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανύπαρκτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία