Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανυμνολόγητη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία