Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αντίχειρες αρσενικό