Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αντίπαλοι αρσενικό