Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανισόπλευροι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία