Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανισόπλευρη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία